Cookies, které jsou spojené s používáním funkcí aplikace Ecomail

Od 1.1.2022 musí provozovatel webu webu získat od uživatele informovaný souhlas s použitím cookies, které nejsou pro provoz webu či e-shopu nezbytné. Souhlas je potřeba sbírat se všemi atributy podle GDPR. Jinak data o uživateli prostřednictvím cookies sbírat nelze. Uživatel webu musí dostat mimo jiné i informaci o tom, s jakými typy cookies pracujete a za jakým účelem.

Ecomail vám rád pomůže splnit požadavek splnění informační povinnosti. Níže uvádíme, v jakém případě a v jakém rozsahu je třeba na váš seznam zařadit i cookies Ecomailu.

A. Cookies, které podle našeho názoru podléhají povinnosti získat souhlas uživatele

Podstatné je to hlavně v případě, kdy se rozhodnete na svém webu používat Ecomail Tracker (nazýváno také jako trackovací kód, script pro trackování) za účelem sledování pohybu vašich kontaktů na webu (uskutečněných nákupů, prohlížených stránek nebo vlastních událostí, jako je například prohlížení konkrétního produktu nebo opuštěný košík).

Cookies, které v rámci tohoto trackeru Ecomail používá (a které tedy musíte uvádět ve vašem seznamu cookies, s jejichž použitím vyslovuje uživatel vašeho webu souhlas) jsou následující:

Název Popis funkce Kategorie Expirace
_sp_id Ukládá informace o uživateli, které jsou vytvořeny, když uživatel poprvé navštíví web, a aktualizovány při dalších návštěvách. Používá se k identifikaci uživatelů a sledování aktivity uživatelů v rámci domény. Tento soubor cookie ukládá jedinečný identifikátor pro každého uživatele, jedinečný identifikátor pro aktuální relaci uživatele, počet návštěv, které uživatel na webu provedl, časové razítko první návštěvy uživatele, časové razítko jeho předchozí návštěvy a časové razítko jeho aktuální návštěvy. Marketingové 2 roky
_sp_ses Používá se k identifikaci, zda je uživatel v aktivní relaci na webu nebo zda se jedná o novou relaci pro uživatele (tj. soubor cookie neexistuje nebo jeho platnost vypršela). Marketingové 30 minut
sp Ukládá jedinečný identifikátor uživatele generovaný kolektorem na straně serveru, který je odeslán se všemi následujícími událostmi sledování. Lze použít jako soubor cookie první strany, pokud je sběratel ve stejné doméně jako web. Marketingové 1 rok

Pokud se rozhodnete nepoužívat Ecomail Tracker nebo naše formuláře, tak Ecomail v rámci vašeho webu žádné cookies nepoužívá.

B. Cookies, které podle našeho názoru nepodléhají povinnosti získat souhlas uživatele

Pokud využíváte formulářů ke sběru nových kontaktů, které vytvoříte v Ecomailu, používají se tyto cookies (které tedy musíte uvádět ve vašem seznamu cookies, s jejichž použitím vyslovuje uživatel vašeho webu souhlas), které jsou zároveň nezbytné ke korektnímu fungování formulářů, a nejsou používané k marketingovým účelům:

Název Popis funkce Kategorie Expirace
Hash formuláře (5e98f8ef6dfe00cb568981584ec149e7) + doména, na které je formulář přidán (novinky.domena.cz) + ecwclosed Cookie se spustí při zavření formuláře typu “Vysouvací lišta”, aby se formulář návštěvníkovi neukázal znovu. Nezbytné 1 rok
Hash formuláře (5e98f8ef6dfe00cb568981584ec149e7) + doména, na které je formulář přidán (novinky.domena.cz) + ecwshown Cookie se spustí při zobrazení formuláře typu “Pop-up”, aby se po zavření formuláře návštěvníkovi neukázal znovu. Nezbytné 1 rok
ecsession + hash formuláře (5e98f8ef6dfe00cb568981584ec149e7) Nastavuje se tzv. “session”, v které se sleduje počet návštěv. Nezbytné 1 rok
ecvisits + hash formuláře (5e98f8ef6dfe00cb568981584ec149e7) Sbírá informaci o počtu návštěv při jedné “session”. Tyto data nejsou nijak dále použita. Nezbytné 1 rok